Úvod » Management firmy - Tomáš Petrů
Tomáš Petrů

Tomáš Petrů

jednatel společnosti
BRAVO CONSULTING, s.r.o.

  • Narodil jsem se v roce 1975 v Brně.
  • Dorozumím se anglicky a částečně také německy a rusky.
  • Vystudoval jsem manažersko-ekonomický obor na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
  • V průběhu vysokoškolských studií jsem získával své první pracovní zkušenosti v malé ofsetové tiskárně, velké telekomunikační firmě (SPT Telecom, nyní O2 Czech Republic) a v brněnské pobočce přední české direct marketingové agentury (DIMAR), což ovlivnilo moji další profesní kariéru.
  • V roce 2000 jsem začal pracovat v marketingovém oddělení akciové společnosti Jihomoravská energetika, kde jsem měl za úkol vytvořit marketingový plán v souvislosti s přípravou společnosti na liberalizaci trhu s elektřinou v České republice. Později jsem se stal Brand Managerem Jihomoravské energetiky a kromě strategie značky jsem měl na starosti internetové projekty a nové marketingové a obchodní příležitosti. Na přelomu let 2004 a 2005 jsem byl v rámci projektu migrace značky zodpovědný za „přeznačení“ společností Jihomoravská energetika, Jihočeská energetika a E.ON Bohemia na E.ON. Od roku 2005 jsem ve společnosti E.ON Česká republika na pozici Senior Marketing Manager měl na starosti strategii značky E.ON v České republice, komunikaci značky a internetové projekty. Od roku 2007 jsem se začal navíc věnovat oblasti energetické efektivity, nejprve jako komunikačnímu tématu, souvisejícímu se zákaznickou loajalitou, později pak také jako strategické příležitosti pro rozvoj aktivit energetické skupiny E.ON v České republice. Od roku 2011 do konce roku 2016 jsem se na pozici Senior Strategy Manager v týmu Market and Corporate Development, věnoval korporátní strategii, projektovému managementu a zákaznickým cestám (Service Design, Human Centered Design), a to z pohledu celé skupiny E.ON v České republice.
  • Za svou dosavadní profesní kariéru jsem se, mimo jiné, podílel na mnoha projektech různého typu – od změny či vytvoření nových webových stránek, přes vývoj produktů a služeb, malé i rozsáhlé komunikační kampaně, až po strategické a restrukturalizační projekty, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.
  • Věřím, že naše společnost Vám má co nabídnout. Dejte nám příležitost osobně Vás přesvědčit o našich kvalitách.
    Kontaktujte nás >>